Miesiąc: Czerwiec 2013

What is Happenning in Istanbul?

Posted on

Jestem osobą wierzącą, katolikiem i wiara stanowi dla mnie kompas w moim życiu. Jednak według mnie osoba wierząca winna kierować się wiarą w każdym aspekcie swojego życia, a także zdrowym rozsądkiem i logiką. Wiara jest obecna w moim życiu w każdej chwili. Jednocześnie dla mnie wiara, religia winny być absolutnie rozdzielone z instytucją państwa. Każdy ma prawo do wyborów w kwestiach rozwoju duchowego. Ze względu na fakt, że determinują one nasze zachowania i postawy nie są kwestiami czysto i wyłącznie prywatnymi. Stanowią kompas życia. Nie wyobrażam sobie, choć istnieją, państwa wyznaniowego, nie zależnie od religii. Oczywiście istnieje Watykan, kiedyś Tybet, lecz stanowią one konkretne istnienia w ramach wyborów i uwarunkowań, dla mnie akurat akceptowalne.
Turcja stoi, oby stała, przed możliwością wyboru przyszłej drogi…

Reklamy